ZAiKS On-line

Serwis umożliwia twórcom i spadkobiercom zrzeszonym w ZAiKS-ie (członkom lub osobom, które oddały utwory pod ochronę ZAiKS-u) dostęp do informacji dot. rozliczeń wynagrodzeń autorskich z tytułu korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych (m.in. wyciąg z operacji księgowych na koncie, wyliczone tantiemy do wypłaty, zarezerwowane tantiemy niezakwalifikowane do wypłaty), zgłaszanie on-line utworów do rejestracji, zgłaszanie koncertów oraz dostęp do danych udostępnionych ZAiKS-owi (m.in. dane osobowe, lista utworów zarejestrowanych w ZAiKS-ie).

W celu rozpoczęcia pracy z serwisem należy zalogować się do strefy „ZAiKS online” na konto internetowe „Twórca / Spadkobierca”. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta internetowego (loginu), a jesteś twórcą bądź spadkobiercą zrzeszonym w ZAiKS-ie (jesteś członkiem lub oddałeś utwory pod ochronę ZAiKS-u), zarejestruj się w serwisie i utwórz konto internetowe (login).

Rejestracja w serwisie ZAiKS on-line

Logowanie do serwisu ZAiKS on-line