DOKUMENTY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Aby zostać członkiem ZASP, musisz zapoznać się ze Statutem statutem stowarzyszenie oraz wypełnić deklarację członkowską. Ważne: Deklaracja musi być również podpisana przez dwóch członków wprowadzających.

Deklaracja (do pobrania)

Statut ZASP uchwalony 9 listopada 2015 r. (do pobrania)

Gotowy, podpisany dokument, należy dostarczyć osobiście do siedziby ZASP w Warszawie lub listem poleconym na adres:

ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa