DOKUMENTY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Aby dołączyć do grona Artystów Wykonawców SAWP należy wypełnić, wydrukować dwustronnie i przesłać poniższe formularze na adres: Sekcja Członkowska SAWP, ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa

[Dla osób pełnoletnich]

Powierzenie praw przez artystę pełnoletniego (do pobrania)

lub

Powierzenie praw przez spadkobierców (do pobrania)

Deklaracja osoby pełnoletniej  (do pobrania)

[Dla osób niepełnoletnich]

Powierzenie praw przez artystę nieletniego powyżej 13 roku życia (do pobrania)

lub

Powierzenie praw przez przedstawiciela ustawowego (do pobrania)

Deklaracja osoby niepełnoletniej (do pobrania)

Dodatkowo niezależnie od wieku należy złożyć:

Formularz Deklaracyjny Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego – dokument, stanowi oświadczenie woli Artysty Wykonawcy. Zawiera on informacje na temat: kto i w jakim charakterze brał udział w danym wykonaniu. Można wskazać jaki jest klucz podziału wynagrodzeń przypadający na poszczególne osoby wykonujące dany utwór. W przypadku braku wskazania podziału wynagrodzeń, należne tantiemy dzielone są według Regulaminu Repartycji (wyciąg z regulaminu znajduje się na 2 stronie formularza). Formularz Deklaracyjny Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego, poza wykazami nadań, stanowi niezbędny element i podstawę do podziału wynagrodzeń na uprawnionych artystów wykonawców.

Formularz Deklaracyjny (do pobrania)

Oświadczenie podatkowe – dokument dla Urzędu Skarbowego (konieczny do potrącenia i przekazania zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych). Zawiera dane osobowe oraz numer konta bankowego Artysty, umożliwiający regularne dokonywanie przelewów naliczonych tantiem. Prosimy o prawidłowe wpisanie danych osobowych!

Oświadczenie podatkowe (do pobrania)

Upoważnienie – do złożenia repertuaru za okres przed powierzeniem praw do artystycznych wykonań Stowarzyszeniu SAWP. Dotyczy artystów wykonawców wcześniej niezrzeszonych w innej organizacji.

Upoważnienie (do pobrania)