DOKUMENTY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Artystyczne wykonanie pozostaje pod ochroną STOART, niezależnie od tego, czy artysta nagrywa „swoje” utwory, czy też autorem (muzyki, tekstu, aranżacji) jest inna osoba. Prawa do autorstwa utworów chroni organizacja reprezentująca m.in. kompozytorów i autorów tekstu (ZAiKS).

Wypełnione formularze należy złożyć lub przesłać do Działu Członkowskiego STOART, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.

Zobowiązanie organizacyjne

Zobowiązanie organizacyjne (do pobrania)

Dane informacyjne dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Dane potrzebne do rozliczeń z urzędem skarbowym (do pobrania)

Upoważnienie

Upoważnienie (do pobrania)

Zgłoszenie do rejestru (należy drukować dwustronnie!)

Zgłoszenie do rejestru (do pobrania)

Zgłoszenie do rejestru – wzór (do pobrania)