Radio Hair Trendy

Muzyka w Radiu Hair Trendy to nowe, niepowtarzalne utwory w wykonaniu artystów nie należących do OZZ. Oznacza to, że korzystanie z tej muzyki nie pociąga za sobą żadnych opłat na rzecz ZAIKS, STOART czy jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Z twórcami powyższych dzieł muzycznych radio posiada uregulowane kwestie prawne i finansowe na wykorzystywanie i udostępnianie praw do ich utworów. Wszystkim abonentom radio gwarantuje licencje na legalne odtwarzanie muzyki w każdym salonie fryzjerskim.

hair-trendy_245x110.jpg

 

 

 

Radio Hair Trendy
*BEZPŁATNE