PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.) Dz.U R.P. nr 27 poz. 213 (do pobrania)

Konwencja rzymska – Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r.  Dz. U. 1997 r. nr 125, poz. 800 (do pobrania)

Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) Genewa (1996) z 11.04.2000 r. Dz. Urz. L 89 (do pobrania)