OZZ

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI (OZZ) – rodzaj organizacji, która zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim uczyniła swoim statutowym zadaniem zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

 1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
 2. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP)
 3. Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
 4. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
 5. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 6. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 7. Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
 8. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
 9. Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
 10. Związek Artystów Wykonawców STOART
 11. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”
 12. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 13. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych (SAFT),
 14. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”.

Od 19 lipca 2018 roku kwestie prawne dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293).

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście – my skupimy się na początek na tych dotyczących bezpośrednio i pośrednio rynku muzycznego.