INKASO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało, że inkasentem działającym na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami pokrewnymi będzie Związek Artystów Wykonawców STOART.

Decyzja w sprawie wyboru STOART na jedynego inkasenta za prawa pokrewne (do pobrania)

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE DLA WYKONAWCÓW?

Tantiemy wykonawcze pobiera tylko i wyłącznie STOART. Artyści Wykonawcy zarejestrowani w SAWP, będą musieli zaczekać aż zainkasowane przez STOART tantiemy, zostaną przekazane do SAWP zanim trafią na ich konto.