Biznes muzyczny, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, STREAMING

Spotify przekroczył próg 113 MLN abonentów, notując wzrost o 5 MLN w ciągu 3 miesięcy

Spotify ogłosił, że zakończył miesiąc wrzesień z 113 milionami abonentów i 248 milionami miesięcznie aktywnych użytkowników (MAU) na całym świecie.

Liczba abonentów wzrosła o 5 mln w stosunku do 108-milionowej bazy abonamentowej, którą platforma mogła się pochwalić pod koniec czerwca.

(W wiadomościach z 28 października, firma ogłosiła również, że jej dyrektor finansowy, Barry McCarthy, zakończy swoją pracę w styczniu 2020 r.).

Liczba abonentów została potwierdzona aktualizacji finansowej za III kwartał (28 października), w której SPOT potwierdził, że liczba abonentów premium wzrosła o 31% w porównaniu z rokiem ubiegłym (w tych samych trzech miesiącach, do końca września, w 2018 r.). W 3Q’12 113 mln euro mieści się w przedziale 110-114 mln euro.

Średnio, płacący abonent Spotify na całym świecie (ARPU) w III kwartale 2019 roku zapłacił 4,67 euro, co oznacza spadek o 1% rok do roku, ale w rzeczywistości spadek o 3% bez wpływu kursów walutowych.

Globalna liczba aktywnych użytkowników SPOT w 3 kwartale (248 mln) wzrosła o 30% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 16 mln osób w ujęciu kwartalnym.

Screen-Shot-2019-10-28-at-10.13.48.png

Łączne przychody Spotify w III kw. 2019 r. wyniosły 1,73 mld euro, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przychody z tytułu premiowania/abonamentów wyniosły 1,56 mld euro, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody z reklam w ujęciu kwartalnym w wysokości 170 mln euro wzrosły o 20% r/r.

Spotify odnotował kwartalny zysk operacyjny w III kwartale w wysokości 54 mln euro.

Firma deklaruje:

„Przez 8 kwartałów z rzędu wolne przepływy pieniężne były dodatnie. W dalszym ciągu obserwujemy gwałtowny wzrost liczby godzin podcastu (wzrost o około 39% Q/Q) oraz wczesne oznaki, że zaangażowanie podcastu napędza pozytywny cykl zwiększonego ogólnego zaangażowania i znacznie zwiększonej konwersji bezpłatnych usług na płatnych użytkowników. Korelacje w naszych zestawach danych są wyraźnie widoczne. Pracujemy nad udowodnieniem przyczynowości. Ogólnie rzecz biorąc, biznes radzi sobie bardzo dobrze.”

#szanujetokupuje
musicbusinessworldwide.com