Biznes muzyczny, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, ROYALTIES, Uncategorized

IFPI i WIN ujawniają międzybranżową współpracę w zakresie scentralizowanej usługi wymiany danych w branży nagrań

IFPI, globalna organizacja handlowa dla branży nagrań muzycznych oraz The Worldwide Independent Network (WIN) ogłosiły międzybranżową współpracę w celu stworzenia Repertoire Data Exchange (RDx), scentralizowanej branżowej usługi wymiany danych.

RDx umożliwi firmom nagraniowym i firmom licencjonowania muzyki (MLC), które wspólnie zarządzają prawami do nagrań, przekazywanie i dostęp do wiarygodnych danych nagrań za pośrednictwem jednego punktu.

Firmy nagraniowe historycznie wykorzystywały różne procesy dostarczania danych do udostępniania treści poszczególnym MLC na całym świecie, co stanowiło wyzwanie w zakresie zapewniania danych nagrań.

RDx jest wynikiem współpracy pomiędzy szeroką grupą interesariuszy branżowych pod przewodnictwem IFPI i WIN.

Faza uruchomienia RDx otrzyma wsparcie techniczne od grupy firm fonograficznych (Beggars Group, PIAS, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group oraz The state51 Music Group/CI) oraz MLC (PPL, Re:Sound, SENA i Gramex Finland).

Przewiduje się, że wprowadzenie RDx dla wszystkich posiadaczy praw i MLC rozpocznie się w 2020 roku.

RDx będzie oferować posiadaczom praw do nagrań wszystkich rozmiarów, ze wszystkich krajów, jeden punkt rejestracji, aby dostarczać dane dotyczące ich repertuaru w znormalizowanym formacie (DDEX MLC), który będzie łatwo i szybko dostępny dla wszystkich MLC, co doprowadzi do poprawy jakości danych.

Pomoże to poprawić terminowość, dokładność i efektywność dystrybucji dochodów MLC do posiadaczy praw na całym świecie.

Po przeprowadzeniu rygorystycznego procesu selekcji, IFPI i WIN wybrały PPL, brytyjską organizację zbiorowego zarządzania przemysłem muzycznym, do dostarczenia i obsługi RDx.

Frances Moore, dyrektor generalny IFPI, powiedziała:

„Firmy fonograficzne nadal inwestują i poprawiają dokładność i zarządzanie danymi dotyczącymi muzyki w wielu różnych obszarach przemysłu. RDx jest kluczowym przykładem inicjatywy, która przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Poprawi to efektywność operacyjną i obniży koszty dla posiadaczy praw autorskich, pozwalając jednocześnie MLC odzyskiwać autorytatywne dane repertuarowe z jednego punktu – umożliwiając bardziej dokładny i terminowy podział przychodów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym partnerom MLC i wytwórniom płytowym, którzy ściśle z nami współpracują przy tym projekcie. Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie na rynek większej liczby MLC i posiadaczy praw autorskich w miarę rozwoju usługi”.

Charlie Phillips, Dyrektor Operacyjny WIN, dodał:

„Prawa autorskie stanowią coraz ważniejszą część przychodów niezależnych wytwórni. Z muzyką dostępną na całym świecie, repertuar naszych członków stowarzyszenia podróżuje po całym świecie i uzyskuje przychody na całym świecie. Historycznie, dostarczanie złożonych danych do międzynarodowej sieci MLC nie było łatwe dla niezależnych producentów i posiadaczy praw autorskich. Międzynarodowy, niezależny sektor, poprzez WIN, wspierał rozwój RDx przez kilka lat od jego rozpoczęcia. Cieszymy się, że branża pracowała razem nad stworzeniem usługi z korzyścią dla wszystkich producentów i wytwórni. Cieszymy się na współpracę z IFPI, ponieważ RDx nabiera rozpędu”.

Peter Leathem, dyrektor generalny PPL, powiedział:

„W ostatnich latach, w PPL zainwestowaliśmy znacząco w naszą technologię i możliwości w zakresie danych; jako taka, nasza wiodąca rola w rozwoju RDx jest uzupełnieniem naszych obecnych operacji. Jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania IFPI i WIN, aby sprostać wyzwaniom związanym z dużymi ilościami danych, korzystając z naszego wewnętrznego doświadczenia w korzystaniu z DDEX, naszych relacji z firmami licencjonującymi muzykę na całym świecie oraz naszej wiedzy zdobytej podczas zarządzania dużymi ilościami danych nagrań każdego tygodnia. Jest to znaczący krok naprzód w globalnym zarządzaniu danymi i jesteśmy dumni, że możemy zaoferować tak innowacyjne rozwiązanie w imieniu IFPI i WIN.”

musicbusinessworldwide.com
#szanujetokupuje