PRAWO, ROYALTIES, Uncategorized

Zadbajcie o swoje tantiemy

Jeśli w ciągu miesiąca od udostępnienia utworu w serwisach streamingowych nie zarejestrujecie go w ZAiKSie, to przepadną Wam tantiemy.

1 lipca 2016 roku została twórcom udostępniona możliwość rejestracji utworów on-line (dop. wyjątkiem jest pierwszy utwór zgłaszany ever zgłaszany do ZAiKS – ten musi zostać zgłoszony w formie tradycyjnej 🔏).

Wprowadzenie tej formy zgłoszeń wynikało z nowego typu umów licencyjnych, jakie ZAiKS zawiera z serwisami takimi jak YouTube, Tidal czy Spotify.

Nie są to takie same umowy, jakie obowiązują tradycyjnych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Różnica (na niekorzyść opieszałych zgłaszających) polega na tym, że w przypadku serwisów cyfrowych tantiemy nie będą czekać 10 lat, ponieważ tych tantiem ZAiKS nie będzie mógł zainkasować.

Wymienione serwisy przesyłają comiesięczne raporty pobranych i odsłuchanych utworów. Jeśli w raporcie znajdują się utwory niezgłoszone, nie można za nie pobrać tantiem ‼️ Te pieniądze po prostu przepadają ‼️

(…)

☢️ Reasumując, jeśli chcecie otrzymywać tantiemy, szybko zgłaszajcie swoje utwory do ZAiKS-u ☢️

źródło: Marek Hojda, ZAiKS wiadomości nr 17