Biznes muzyczny, MAJORS, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, STREAMING

Universal generuje obecnie ponad 10 milionów dolarów dziennie z transmisji strumieniowych, jak wynika z rekordowych wyników półrocznych

W pierwszej połowie 2019 r. przychody muzyczne Universal Music Group ze sprzedaży strumieniowej wzrosły o 32,1% – lub 25,5% w stałej walucie.

Według nowych wyników finansowych za pierwsze półrocze, opublikowanych 25 lipca przez spółkę dominującą UMG Vivendi, Universal wygenerował 1,57 mld EUR (1,77 mld USD) ze strumieniowania w okresie sześciu miesięcy do końca czerwca bieżącego roku.

Łączne przychody firmy z branży muzycznej osiągnęły rekordowy poziom 2,596 mld euro (2,93 mld dolarów), co oznacza wzrost o 22,4% (lub 16,9% przy stałej walucie).

Łączne przychody spółki UMG w całym półroczu – w tym z tytułu nagrań muzycznych, wydawnictw, towarów i innych – osiągnęły 3,26 mld euro (3,68 mld dolarów). Był to kolejny rekord wszechczasów, wzrost o 24,0% w porównaniu z rokiem poprzednim i 18,6% w stałej walucie.

u1.png

Największe projekty artystyczne Universal generujące pieniądze w ciągu sześciu miesięcy (po stronie nagrań muzycznych) w kolejności to: (1) Billie Eilish (na zdjęciu); (2) Ariana Grande; (3) A Star Is Born OST; (4) King & Prince; oraz (5) back number.

Co ważne, całkowity zysk operacyjny UMG w pierwszym półroczu wzrósł o 43,6% przy stałej walucie do 481 mln EUR (543 mln USD) – poprawiając marżę EBITA firmy z 12,4% w pierwszym półroczu 2018 roku do 14,8% w pierwszym półroczu 2019 roku.

Warto również zwrócić uwagę, że działalność handlowa UMG zwiększyła się prawie dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym przychody w pierwszej połowie 2018 r. w tej kategorii wzrosły z 107 mln EUR (130 mln USD) do 202 mln EUR (228 mln USD) w analogicznym okresie roku bieżącego. Firma Universal’s merch arm, Bravado, w pełni nabyła swojego konkurenta Epic Rights z Los Angeles za nieujawnioną kwotę w pierwszym kwartale tego roku – jest to krok, który wydaje się bardzo opłacalny.

W ciągu pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. przychody Universal z tytułu sprzedaży strumieniowej stanowiły 60,4% przychodów z tytułu nagrań muzycznych.

Półroczna sprzedaż fizyczna w firmie wzrosła o 18,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym (15,0% w stałej walucie) do 438 mln EUR (496 mln USD), co stanowi 16,9% całkowitych odnotowanych przychodów muzycznych.

u2.png

Vivendi w swoim ogłoszeniu półrocznym ogłosiła również drugi kwartał 2019 r., w którym nastąpiło przekroczenie znaczącego kamienia milowego.

Firma odnotowała, że w drugim kwartale bieżącego roku przychody Universal labels przekroczyły kwotę 830 mln euro w stosunku do przychodów ze sprzedaży strumieniowej.

Oznacza to, że przy odpowiednim kursie wymiany, przekłada się to na 937 mln USD, co oznacza, że nagrania muzyczne Universal generują obecnie komfortowo ponad 10 mln USD (około 10,4 mln USD) z transmisji strumieniowej każdego dnia.

u3

W nocie skierowanej dziś do inwestorów, dotyczącej potencjalnej sprzedaży do 50% UMG, Vivendi potwierdziło, że „wybrało banki doradcze w ramach planu otwarcia kapitału akcyjnego UMG”.

źródło: musicbusinessworldwide.com
tł. Beata Ejzenhart