Biznes muzyczny, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, STREAMING

Włoskie stowarzyszenie przemysłu muzycznego ujawnia prawdziwy problem w branży – freemium

Według włoskiej organizacji praw autorskich, Spotify i YouTube – a nie piractwo – pozostają najgorszym problemem branży muzycznej.

W 2014 r. przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych usunął Włochy z The Watch List w Raporcie Specjalnym 301. The Watch List śledzi kraje, które nie robią wystarczająco dużo, aby walczyć z piractwem.

W specjalnym oświadczeniu USTR ogłosiła:

Usunięcie Włoch ze specjalnej listy 301 odzwierciedla istotne kroki, jakie rząd Włoski podjął w celu rozwiązania problemu piractwa internetowego, a także dalsze dążenie Stanów Zjednoczonych do znaczącego i trwałego zaangażowania w stosunki z naszym krytycznym partnerem, Włochami.

W celu zwalczania piractwa kraj ten zagwarantował AGCOM – włoskiemu Urzędowi Regulacji Łączności – prawo do bezpośredniego postępowania w przypadku naruszenia praw autorskich.

Unikając całkowicie sądów, AGCOM szybko wydaje twórcom treści nakazy sądowe w odniesieniu do stron pirackich stron internetowych. Posiadacze praw autorskich po prostu zwracają się do organów nadzoru o blokadę, która szybko i sprawnie zostaje przyznana.

Obecnie, pięć lat później, włoski Urząd Regulacji Komunikacji opublikował informacje ujawniające prawdziwe zagrożenie dla przemysłu muzycznego.

Piractwo muzyczne spada, podczas gdy freemium zabija przemysł muzyczny.

W nowym sprawozdaniu AGCOM ujawnił, że ogólna liczba wizyt w miejscach, w których występuje piractwo, znacznie spadła. Na przykład w latach 2018-2019 całkowita liczba wizyt w miejscach, w których dochodzi do piractwa na telefonach komórkowych i komputerach stacjonarnych, zmniejszyła się o 35 %.

Blokowanie stron internetowych okazało się skuteczną taktyką w walce z naruszaniem praw autorskich. Na przykład w styczniu 2019 r. natychmiast ucięto wizyty w stream-ripperach YouTube’a, takich jak 2Conv i FLV2MP3. Wbrew powszechnemu przekonaniu, większość użytkowników nie przestawiła się na VPN, aby uzyskać dostęp do obu stron.

Chwaląc twardą taktykę, Enzo Mazza, szef włoskiej grupy przemysłu muzycznego FIMI, wyjaśnił,

„W 2008 r. pierwsza poważna blokada dotyczyła Zatoki Piratów, a sprawa została potwierdzona przez Sąd Najwyższy. Jeśli chodzi o wpływ na rynek, blokada stron internetowych okazała się skuteczna w połączeniu ze zwiększeniem liczby legalnych ofert”.

Dodał on, że rozporządzenie AGCOM odegrało ważną rolę w ograniczeniu liczby odwiedzin stron związanych z piractwem.

„Większość zablokowanych stron ma stronę docelową, stworzoną przez AGCOM i wyświetlaną przez dostawców usług internetowych, która wyjaśnia odwiedzającym, jak dotrzeć do legalnych stron internetowych.”

Jednak w branży muzycznej istnieje znacznie większy problem. Jak na ironię, pochodzą one z dwóch głównych muzycznych platform strumieniowych.

„Głównym problemem nie jest tu piractwo, lecz too jak przekonwertować ludzi z darmowych kont YouTube i Spotify do usług premium”.

Wyjaśnił, że Włochy to kraj, w którym „kultura wolności” pozostaje mocno zakorzeniona w umysłach użytkowników.

„Nie jest łatwo wciągnąć ludzi do modelu abonamentowego.“

Prawie 90% włoskich konsumentów korzystających z utworów muzycznych korzysta z YouTube wyłącznie w celu przesyłania strumieniowo swoich ulubionych utworów. Prowadzi to do niższych konwersji – a tym samym niższych wypłat dla wytwórni, wydawców, twórców i artystów, wśród wielu innych stron.

„Współczynniki konwersji są nadal poniżej średniej światowej i jest to poważne wyzwanie dla branży.”

Więc, jakie jest rozwiązanie? Mazza powiedział, że Spotify i YouTube muszą zrobić więcej, aby zwiększyć wskaźniki konwersji.

„W szczególności namawiamy Spotify, aby zrobił więcej w zakresie kampanii promocyjnych w celu zaangażowania nowych klientów premium.”

Spotify „wciągnął” ponad 100 milionów do planów płatności, choć jego współczynnik konwersji we Włoszech może wymagać dodatkowego nakładu pracy. Z drugiej strony, YouTube wydaje się walczyć o pozyskanie znaczących klientów premium, niezależnie od terytorium.

Prawdziwe rozwiązanie? Być unicestwienie freemium music streaming w ogóle.

Niestety, łatwiej powiedzieć niż zrobić.

źródło: digitalmusicnews.com
photo: freefree.io
tł. Beata Ejzenhart