Biznes muzyczny, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, ROYALTIES, STREAMING

Członkowie SOCAN, średnio, otrzymali tylko 41 USD z usług transmisji strumieniowej w zeszłym roku

Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców Muzyki z Kanady (SOCAN) opublikowało swoje dane finansowe za rok 2018. W ubiegłym roku kanadyjska organizacja prawykonań zebrała 375 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem 2017.

Zbiory krajowe wzrosły o 9% w ciągu roku, osiągając rekordowy poziom 286 milionów dolarów (217 milionów dolarów). Poza Kanadą, SOCAN odnotował 15-procentowy skok opłat licencyjnych do 87 milionów dolarów, czyli „top revenue stream” dla członków. Ponadto dystrybucja praw autorskich wśród członków organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wzrosła o 8% do 320 mln USD.

SOCAN ma obecnie ponad 160 000 członków – autorów tekstów piosenek, kompozytorów, wydawców muzycznych i artystów wizualnych.

Pomimo dobrych wiadomości, jednak kanadyjska organizacja praw wykonawczych wystosowała ostre ostrzeżenie.

„Największa organizacja w kanadyjskim ekosystemie muzycznym przyciągnęła i rozdystrybułowała większą niż kiedykolwiek liczbę członków, ale ostrzega, że należy zrobić więcej, aby zapewnić wszystkim posiadaczom praw bardziej sprawiedliwy udział w szybko rosnących dochodach z cyfrowego wykorzystania muzyki”.

Według prezesa Erica Baptiste’a, przeciętny członek, który otrzymał tantiemy za zeszły rok, otrzymał tylko 41 USD ze źródeł cyfrowych. Dodaje on, iż „dowodzi to”, że platformy cyfrowe, takie jak Spotify, Apple Music, Deezer i YouTube, nadal „czerpią ogromną wartość na plecach twórców i wydawców muzyki”.

„SOCAN będzie nadal walczył o bardziej klarowne i sprawiedliwe wynagrodzenia dla posiadaczy praw w miarę dojrzewania tej części branży.

Podkreślając wysiłki kanadyjskiej organizacji przemysłu muzycznego na rzecz zapewnienia sprawiedliwych płatności dla swoich członków, SOCAN nabył SODRAC z siedzibą w Quebecu. To – jak pisze organizacja – przynosi członkom prawa mechaniczne i prawa do reprodukcji oraz opłaty licencyjne. W połączonym przedsięwzięciu licencyjnym z Re:Sound, SOCAN stworzył również Entandem, przynoszący „korzyści” posiadaczom praw, firmom i rządom. W końcu, organizacja dodała Dataclef, nowy dział usług kompleksowych (one-stop back office services).

Dzieląc się swoją strategią na rok 2019, w tym przejściem na AI (sztuczną inteligencję), organizacja wyjaśniła:

„SOCAN kontynuuje prace mające na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji i oferowanie narzędzi organizacjom zewnętrznym do budowania oprogramowania na podstawie specyfikacji interfejsu programowania aplikacji online (API), aby identyfikować i zbierać więcej publicznych zastosowań muzyki, zwracając jeszcze więcej tantiem z jeszcze większą szybkością i dokładnością tym, którzy słusznie na nie zasłużyli”.

źródło: digitalmusicnews.com
tł. Beata Ejzenhart