Biznes muzyczny, INTERNET, PRZEMYSŁ MUZYCZNY

Mniej niż 1% wszystkich filmów na YouTube osiąga ponad 100 000 odsłon

Szanse na zostanie wirusową gwiazdą YouTube są niewielkie.

Tak szczupłe, że tylko 0,64% wszystkich filmów na YouTube jest oglądanych ponad 100 000 razy.

Tak wynika z nowych danych z analizy treści YouTube opublikowanych przez firmę analityczną Pex, która twierdzi, że jest „najbardziej zaawansowaną platformą analityki wideo i muzyki w Internecie”.

Dodatkowo, według danych opublikowanych przez Pex, 0,64% filmów z 100.000 lub więcej odsłonami na YouTube stanowi 81,6% wszystkich odsłon na platformie.

Albo, aby przerzucić to na głowę, 99,36% filmów przesłanych na YouTube przyciąga mniej niż jedną piątą wszystkich odsłon.

Dyrektor generalny Pex, Rasty Turek sugeruje, że „jeśli YouTube usunie [te 99,36%] nierentownych filmów, zaoszczędzi zdumiewającą ilość pieniędzy i nadal zachowa większość dochodów”.

Należy pamiętać, że już w 2015 roku właściciel YouTube Alphabet/Google ogłosił, że ponad 400 godzin filmów wideo jest przesyłanych na platformę co minutę. Od tego czasu liczba ta prawie na pewno wzrosła.

Pex twierdzi, że zindeksował „exabajty danych” i że jego baza danych reprezentuje „cały katalog publicznie dostępnych treści na YouTube”, jak również wszystkie inne główne platformy treści generowanych przez użytkowników (UGC).

„Pex jest wyszukiwarką, nie różniącą się od Google”, mówi Turek. „Indeksujemy wybrane platformy, wyodrębniamy treści audio i wideo, pobieramy ‚odciski palców’ i przeszukujemy je. Ponadto regularnie zbieramy i aktualizujemy wszystkie otaczające nas metadane. Nie mamy bezpośrednich relacji z żadną z platform. Nie mamy wglądu w prywatne i nienotowane treści, nie mamy też żadnych informacji o konsumentach treści”.

Dane wykorzystane przez Pex do tej analizy opierają się na wynikach wszystkich publicznie dostępnych filmów wideo na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Gdzie indziej w danych opublikowanych przez Pex, zdecydowana większość filmów wideo z ponad 1 miliardem odsłon na YouTube to teledyski, podczas gdy muzyka jest pokazywana jako jedyna kategoria na platformie, która konsekwentnie przyciąga setki milionów użytkowników do wielokrotnego oglądania tego samego wideo.

Mimo że treści z gier to najszybciej rozwijająca się kategoria filmów wideo YouTube, muzyka jest najbardziej dochodowa.

Wideoklipy w kategorii Muzyka są również najkrótsze pod względem długości i generują najwięcej odsłon na przeciętne wideo.

Według Pex, średnia liczba odsłon filmów w kategorii Muzyka wynosi 16.397, przy średniej długości 6,8 minuty, przy średniej długości 2.411 odsłon na minutę zawartości wideo.

Na drugim miejscu znajduje się kategoria „Rozrywka”, z 13 431 wyświetleniami na film, o średniej długości 12,9 minuty, z 1 041 wyświetleniami na minutę.

Treści muzyczne stanowią jedynie 5% wszystkich treści na YouTube, ale nadal stanowią 20% wszystkich odsłon.

Mimo że kategoria Muzyka otrzymała „tylko” 20% wszystkich odsłon w 2018 r., stanowiła ona również tylko 5% wszystkich treści na platformie” – pisze Turek.

„Muzyka i rozrywka to jedyne kategorie, które w nieproporcjonalny sposób zapewniają wysoki zwrot z inwestycji (ilość treści = koszty hostingu i dystrybucji). Te dwie najbardziej popularne kategorie są również najmniej ‚natywne’ dla YouTube’a, przez co musi licencjonować ich zawartość”.

źródło: musicbusinessworldwide.com
tł. Beata Ejzenhart