PRAWO, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, ROYALTIES

CIAM poszerza swój zasięg w regionie Azji i Pacyfiku poprzez organizację warsztatów i spotkań Komitetu Wykonawczego w Japonii

Międzynarodowa Rada Twórców Muzyki (CIAM) wylądowała w Japonii 29 maja – 1 czerwca na serii spotkań i warsztatów poświęconych twórcom w całej Azji i Pacyfiku.

29 maja CIAM połączył się z JASRAC na warsztatach edukacyjnych dla autorów tekstów piosenek, kompozytorów i twórców muzyki. Ponad 60 japońskich twórców muzycznych uczestniczyło w warsztatach, aby dowiedzieć się o najważniejszych sprawach na całym świecie od członków Komitetu Wykonawczego CIAM. Twórcy dowiedzieli się o istotnych reformach praw autorskich w Europie, które mają na celu obarczenie platform cyfrowych odpowiedzialnością za sprawiedliwe wynagrodzenie i zwiększenie przejrzystości. Dowiedzieli się również o ustawie o modernizacji muzyki oraz o Mechanical Licensing Collective w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowo omówiono znaczenie metadanych, które są również jedną z grup roboczych CIAM.

Po warsztatach, Komitet Wykonawczy CIAM zorganizował dwudniowe spotkanie, którego celem było pogłębienie celów CIAM 3.1, polegających na zwiększeniu wysiłków edukacyjnych i promocyjnych, a także wzmocnienie Asia-Pacific Music Creators Alliance (APMA). Rada jest obecnie w trakcie podejmowania nowych wysiłków w celu zwiększenia sprawiedliwego traktowania zarówno twórców muzyki, jak i samej rady. Wideoklipy #CIAMequity i wysiłki na rzecz poprawy reprezentacji w Komitecie Wykonawczym i wśród uczestniczących w nim członków są w toku wraz ze wzmożonymi działaniami na rzecz zaangażowania i włączenia następnej generacji twórców muzycznych.

Regionalne stowarzyszenie CIAM APMA przedstawiło aktualne informacje na temat swojej działalności. Sojusz jest w trakcie przeprowadzania ankiety na temat praktyk wykupu w regionie. Prowadzi również kampanię mającą na celu ochronę i pomoc twórcom poprzez umożliwienie im dochodzenia swoich praw. APMA angażuje młodych twórców i pracuje nad poprawą równości płci i różnorodnością poprzez warsztaty i seminaria. Kolejne Walne Zgromadzenie APMA odbędzie się w Makau w listopadzie 2019 roku.

źródło: ciamcreators.org
tł. Beata Ejzenhart