Biznes muzyczny, PRAWO, PRZEMYSŁ MUZYCZNY

Hiszpańskie stowarzyszenie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi SAGE, nękane roszczeniami korupcyjnymi, wyrzucone z globalnego CISAC-u

Walne Zgromadzenie CISAC, Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, głosowało za wydaleniem hiszpańskiego stowarzyszenia zbiorowego zarządzania prawami autorskimi SGAE ze swoich szeregów na cały rok.

Wydalenie jest wynikiem procedury sankcyjnej wszczętej przeciwko SGAE przez CISAC pod koniec ubiegłego roku, w następstwie skarg od wydawców na „dyskryminacyjne traktowanie posiadaczy praw i nieuczciwe praktyki związane z podziałem honorariów autorskich”.

Jest to odniesienie do tak zwanego „oszustwa”, które zostało nazwane „kołem”. Zauważono, że muzyka będąca własnością niektórych członków SGAE była podejrzanie odtwarzana przez całą noc na niektórych hiszpańskich kanałach telewizyjnych, co oznacza, że odpowiedni posiadacze praw mogą domagać się dużych sum z tytułu opłat licencyjnych za wykonanie. Ci sami członkowie SGAE są często wymieniani jako kompozytorzy tych piosenek, a odpowiednie stacje telewizyjne są wymieniane jako wydawcy; obie strony dzielą się następnie opłatami licencyjnymi. Uważa się, że w wyniku procederu „koła” wypłacono miliony euro. Raporty sugerujące, że ten oszukańczy dochód liczony był wcześniej na 70 % środków, które SGAE otrzymuje z kanałów telewizyjnych, mimo że dotarł do zaledwie 1 % odbiorców.

Zeszłego lata, w proteście przeciwko procederze „Koła”, trzej najwięksi wydawcy, oprócz peermusic, poprosili o wyciągnięcie swoich katalogów ze szponów SGAE.

„Nasz repertuar…. otrzymuje około 1% zbiorów. To żart”, powiedział Santiago Menéndez Pidal, ówczesny dyrektor generalny Warner/Chappell w Hiszpanii i Portugalii.

CISAC przedstawił raport zawierający zalecenia dotyczące zmian w „zasadach zarządzania”, statucie i praktykach dystrybucji honorariów autorskich SGAE w kwietniu 2018 roku. W grudniu 2018 r., z powodu braku postępów ze strony SGAE w zakresie wymogów CISAC, Rada Dyrektorów CISAC ogłosiła otwarcie procedury sankcji. CISAC twierdzi, że obecnie wydala SGAE po „dogłębnej analizie reform zainicjowanych przez nowego prezesa SGAE”.

„CISAC Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE POZYTYWNE KROKI PODJĘTE OSTATNIO W CELU POPRAWY SYTUACJI. UWAŻA JEDNAK, ŻE WŁAŚCIWĄ DROGĄ DO ZNALEZIENIA NAPRAWDĘ TRWAŁEGO ROZWIĄZANIA JEST ZAPEWNIENIE, BY REFORMY TE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE, W PEŁNI ZATWIERDZONE PRZEZ ZGROMADZENIE SGAE I MERYTORYCZNIE WDROŻONE PRZEZ ORGANY ZARZĄDZAJĄCE SGAE”.

W swoim oświadczeniu CISAC stwierdził: „Chociaż zaproponowano szereg pożądanych zmian, nie zostały one jeszcze zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne SGAE. CISAC potrzebuje i oczekuje dalszych ważnych prac technicznych i zmian w celu zapewnienia zgodności SGAE z zasadami zawodowymi Konfederacji w odniesieniu do społeczeństw członkowskich”. Komisja dodała również: „CISAC z zadowoleniem przyjmuje pozytywne kroki podjęte ostatnio w celu poprawy sytuacji. Uważa jednak, że właściwą drogą do znalezienia naprawdę trwałego rozwiązania jest zapewnienie, by reformy te zostały zakończone, w pełni zatwierdzone przez zgromadzenie SGAE i merytorycznie wdrożone przez organy zarządzające SGAE. Wzmocni to pozycję kierownictwa SGAE i przekona hiszpańskich posiadaczy praw oraz międzynarodową społeczność kreatywną o zaangażowaniu SGAE w reformę.

W odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym istnieje jednak pewna linia ratunkowa: Zgromadzenie Ogólne CISAC uzgodniło, że sankcja może zostać dostosowana lub zniesiona w dowolnym momencie, gdy tylko Rada Dyrektorów CISAC stwierdzi, że poczyniono wystarczające postępy we wdrażaniu wymogów CISAC.

CISAC mówi, że będzie nadal oferować „pełne wsparcie” zespołowi zarządzającemu SGAE „w nadziei na jak najszybsze ponowne przyjęcie SGAE do konfederacji”.

źródło: musicbusinessworldwide.com
tł. Beata Ejzenhart