PRZEMYSŁ MUZYCZNY, ROYALTIES, STREAMING

Sony Music wprowadza „Real Time Royalties“ i „Cash Out“ za prawa pokrewne dla swoich artystów

20 maja Sony Music Entertainment dostarczyło kilka dobrych wiadomości dla swoich artystów.

Firma, prowadzona przez CEO Roba Stringera (na zdjęciu) z siedziby głównej w Nowym Jorku, uruchomi dwie nowe funkcje płatności za swoje działania – „Real Time Royalties” i „Cash Out” – za pośrednictwem portalu artystycznego tej jesieni.

W liście wysłanym do artystów przez Sony Music, firma wyjaśnia: „Po uruchomieniu programu Real Time Royalties, tj. programu tantiem dostępnych w czasie rzeczywistym, będziecie mieć do niego wgląd poprzez portal Sony Music Artist, w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie. Program ten pozwoli na aktualizację w skali globalnej waszych tantiem oraz salda waszego rachunku natychmiast po otrzymaniu miesięcznych raportów finansowych z setek serwisów dystrybucji cyfrowej”.

Real Time Royalties „eliminuje konieczność oczekiwania na raporty okresowe w celu otrzymania aktualizacji stanu tantiem i informacji o saldzie rachunku”, podczas gdy artyści mogą również korzystać z narzędzi analitycznych w portalu Sony Music Artist, aby „móc jak najwydajniej zinterpretować dane dotyczące swoich tantiem uzyskując szybszy wgląd w rzeczywiste trendy związane z przychodami, dzięki czemu mogą podejmować decyzje na podstawie jak największej ilości dostępnych danych”.

Cash Out” umożliwia natomiast artystom żądanie wypłaty całości lub części należnego im salda co miesiąc za pośrednictwem Sony Music Artist.

„Nie ma żadnych opłat za korzystanie z Cash Out, a my nadal, niezależnie od tej usługi będziemy wypłacać wszelkie pozostałe salda kont, które nie zostały wypłacone za pośrednictwem Cash Out w naszym normalnym harmonogramie płatności” oświadcza Sony w swoim liście do artystów.

W ciągu 12 miesięcy do końca marca przychody Sony z tytułu strumieniowego przesyłania muzyki osiągnęły poziom 2,05 mld dolarów, co oznacza wzrost o 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Łączne przychody wytwórni osiągnęły w tym okresie 3,85 mld USD.

W ubiegłym roku, MBW ujawniło, że Sony Music zaskoczyło wiele osób spośród społeczności artystów i managerów polityką dzielenia się zyskami ze swojego udziału w Spotify. Sony Music sprzedała 50% swojego udziału w Spotify za 768 mln dolarów w 2 kwartale ubiegłego roku. Wypłacając część tych pieniędzy artystom i wytwórniom, Sony zignorowało wszelkie nieodzyskane salda, które były „należne” tym stronom – co oznacza, w skrócie, że o wiele więcej gotówki trafiło do kieszeni artystów.

Warner Music Group, w przeciwieństwie do tego, przydzieliła swoje pieniądze ze sprzedaży akcji Spotify w stosunku do nieodzyskanych sald artystów, utrzymując tym samym wszelkie „należne” pieniądze w kasetach WMG.

Universal Music Group ogłosiła pod koniec ubiegłego roku, że kiedy sprzeda swoje akcje Spotify, pominie również nieodzyskane salda artystów, chociaż UMG (a) musi jeszcze sprzedać jakikolwiek kapitał w Spotify i (b) przedstawić dalsze szczegóły dotyczące polityki wypłat.

źródło: musicbusinessworldwide.com
tł. Beata Ejzenhart