PRZEMYSŁ MUZYCZNY, STREAMING

Spotify zwiększa przychody, ale zwiększa się też strata operacyjna. Użytkowników wersji Premium jest już 100 mln …

W I kwartale 2019 roku serwis Spotify zanotował wzrost przychodów rok do roku o 33 procent. Strata operacyjna spółki w okresie trzech miesięcy wzrosła do 47 mln euro. Globalna liczba użytkowników serwisu to 217 mln, a tych płacących abonament po raz pierwszy w historii osiągnęła poziom 100 mln.

Liczba subskrybentów Premium Spotify zwiększyła się do 100 milionów, co stanowi wzrost o 32% rok do roku. Lepsze wyniki osiągnięto dzięki lepszej niż planowana promocji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz dalszemu silnemu wzrostowi Planu Rodzinnego. Zaobserwowano także silny wzrost dzięki rozszerzeniu promocji Google Home Mini, a także obniżeniu ceny na oferty Spotify Premium + Hulu w USA.

W marcu Spotify rozszerzyło współpracę z Google, rozszerzając  promocję Google Home Mini na dwa nowe rynki: w Wielkiej Brytanii i Francji. Nowa oferta promocyjna jest zasadniczo podobna do oferty oferowanej w USA w czwartym kwartale. W Wielkiej Brytanii i Francji nowi i obecni posiadacze kont planu rodzinnego mogą ubiegać się o bezpłatny głośnik głosowy Google Home Mini. Firma wierzy, że głośniki są kluczowym obszarem rozwoju, szczególnie w przypadku muzyki i podcastów, i zamierza nadal dążyć do poszerzenia swojej obecności w tym obszarze.

Spotify zapowiedziało znaczący krok naprzód w stałym partnerstwie z Samsungiem podczas Q1, w którym aplikacja Spotify zostanie wstępnie załadowana na miliony nowych urządzeń na całym świecie. Nowi użytkownicy w USA, którzy zakupią flagowe urządzenie Samsunga Galaxy S10 z zainstalowaną aplikacją Spotify, również będą mieli dostęp do specjalnej, sześciomiesięcznej bezpłatnej oferty próbnej dla Spotify Premium.

Ponadto Spotify rozszerzyło  współpracę z Hulu w pierwszym kwartale, oferując ograniczony plan komercyjny abonentom Standard 9,99 USD bez dodatkowych opłat. Ta promocja zastępuje istniejący pakiet 12.99 $ Spotify + Hulu i opiera się na sukcesie i popularności planu Spotify Student + Hulu dostępnego w USA.

Plany rodzinne i studenckie kontynuują szybki wzrost i nadal rosną jako procent subskrybentów aplikacji.

spotify-q12019-1.jpg

METRYKA FINANSOWA

Przychody

Przychody ogółem w pierwszym kwartale w wysokości 1 511 mln EUR wzrosły o 33% rok do roku.

Przychody ze składek w wysokości 1 385 mln EUR w pierwszym kwartale wzrosły o 34% rok do roku, co stanowi trzeci kwartał przyspieszenia wzrostu w ujęciu r / r w ostatnich czterech kwartałach. Średni przychód na użytkownika („ARPU”) wyniósł 4,71 EUR w I kwartale, mniej więcej płasko r / r (spadek o 2%, wyłączając wpływ kursów wymiany walut).

Przychody ze sprzedaży reklam w wysokości 126 mln EUR wzrosły o 24% rok do roku. Zuważono niewielką, stopniową korzyść z podcastów w pierwszym kwartale po przejęciu Gimlet Media and Anchor w lutym i udanym wdrożeniu posiadanych i ekskluzywnych treści Spotify (Podcast Joe Budden, Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith, Dope Labs, itp. .) Przewiduje się, że przychody z podcastów przyspieszą do 2019 r. Z biegiem czasu, ambicją Spotify jest opracowanie solidniejszego rozwiązania reklamowego dla podcastów, które pozwoli na warstwowanie w rodzaju kierowania, pomiaru i możliwości raportowania.

Dwa z najsilniejszych obszarów wzrostu firmy w pierwszym kwartale to pomiar i przychody programowe. Przychody związane z pomiarami podwoiły się z 20% do 40% całkowitych przychodów z reklam rok do roku, podczas gdy Programmatic i Self-Serve wzrosły o 53% Y / Y, a obecnie stanowią 26% łącznych przychodów z reklam.

Marża brutto

Marża brutto wyniosła 24,7% w I kwartale, powyżej górnej granicy zakresu poradnictwa 22,5–24,5%. Lepsze wyniki w stosunku do oczekiwań wynikały z połączenia przewagi nadawców Premium, wolniejszego niż przewidywano oryginalnych treści podcastów oraz ograniczeń dostaw urządzeń Google Home Mini związanych z promocją Family Plan.

Premia brutto za marżę wyniosła 25,9% w pierwszym kwartale, co oznacza spadek z 27,3% w IV kwartale i spadek o 20 punktów bazowych rok do roku. Marża brutto na reklamie wyniosła 11,1% w I kwartale, sezonowo spadła z 22,1% w IV kwartale i spadła o 160 punktów bazowych rok do roku.

Spotify dla artystów

W październiku 2018 r. uruchomiono Spotify dla podcastów w wersji beta, która zapewnia twórcom podcastów narzędzia i dane na temat demografii odbiorców. Wczesna adopcja nabiera tempa, ponieważ liczba twórców podcastów korzystających z platformy prawie podwoiła się w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Ponad 20 000 zespołów podcastów korzysta z platformy co miesiąc. Ponadto ponad 50 000 pokazów zostało przesłanych do Spotify za pośrednictwem Spotify dla Podcasters, umożliwiając słuchaczom na całym świecie odkrywanie nowych i unikalnych treści, które pasują do ich zainteresowań. Obecnie na platformie Spotify dostępnych jest ponad 250 000 tytułów podcastów.

W zeszłym miesiącu Spotify for Artists uruchomiło nową funkcję o nazwie Unique Links. To narzędzie umożliwia artystom udostępnianie niestandardowego adresu URL, który prowadzi do listy odtwarzania zawierającej ich utwory na górze listy odtwarzania. Oferując większą personalizację list odtwarzania, zwiększyliśmy liczbę wykonawców na listach odtwarzania o 30%, a liczba słuchaczy odkrywa o 35%.

W pierwszym kwartale nadal rozwijano narzędzia do Spotify Publishing Analytics. Wprowadzono adnotacje do playlisty, które pozwalają wydawcom zobaczyć, kiedy ich utwory są dodawane do list odtwarzania i zrozumieć, które listy odtwarzania powodują wzrost słuchania.

Koszty operacyjne / Przychody (straty)
Koszty operacyjne w wysokości 420 mln EUR w I kwartale wzrosły o 30% rok do roku. Straty operacyjne wyniosły 47 milionów euro, dając marżę operacyjną w wysokości (3,1%), co oznacza poprawę o 50 punktów bazowych rok do roku.

Wzrost ceny akcji Spotify w I kwartale znacznie zwiększył koszty operacyjne w tym kwartale. Wzrost ceny akcji spowodował znaczny wzrost naliczonych kosztów społecznych opcji na akcje i RSU. Przypomnijmy, że koszty społeczne to podatki od wynagrodzeń związane z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, w tym wynagrodzenie oparte na akcjach. Spotify podlega podatkom socjalnym w kilku krajach, w których działa, chociaż Szwecja odpowiada za większość kosztów społecznych. Nie prognozuje się zmian cen akcji w wytycznych, więc istotne ruchy w górę lub w dół mogą mieć duży wpływ na raportowane przez Spotify koszty operacyjne.


źródło: investors.spotify.com
tł. Beata Ejzenhart